شرکت ,جلسه ,هیات ,مدیره ,مجمع ,دارند ,هیات مدیره ,عمومی عادی ,گیری درباره ,مجمع عمومی ,امضاء نمایند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی یه طور فوق العاده (نوبت اول)

:: آگهی دعوت مجمع عمومی عادی یه طور فوق العاده (نوبت اول)
شرکت ,جلسه ,هیات ,مدیره ,مجمع ,دارند ,هیات مدیره ,عمومی عادی ,گیری درباره ,مجمع عمومی ,امضاء نمایند

 

بنام خدا            

       آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه

نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 95/8/28 در محل مجمع ابوالفضل (ع)  سرخه برگزار و از اعضاء دعوت به عمل می آید در جلسه مزبور حضور بهم رسانیده و یا نماینده خود را معرفی واعزام دارند.(توجه:اعضایی که در نظر دارند نماینده اعزام دارند بایستی حداکثر تا تاریخ 95/08/27 به شرکت مراجعه و وکالتنامه را تکمیل و امضاء نمایند)

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2- بررسی عملکرد و صورت های مالی منتهی به  سال های 93 و 94 و تصویب آنها و تصمیم گیری درباره تقسیم سود

3- انتخاب اعضاء هیات مدیره برای مدت 3 سال

 4- انتخاب بازرسان برای مدت یک سال مالی

5-تصمیم گیری درباره ی افزایش سرمایه شرکت

 6- تعیین روزنامه  جهت درج آگهی ها

 7 – بررسی و تصویب آیین نامه حقوق ،پاداش و حق جلسه هیات مدیره

 8–تصمیم گیری درباره فروش بخشی از دارائی های شرکت

 9- تعیین خط مشی آتی شرکت با تصویب برنامه و بودجه سال 95

*توجه* اعضاء داوطلب هیات مدیره و بازرسی باید حداکثر تا تاریخ 95/08/04 به شرکت مراجعه و فرم داوطلبی را تکمیل و امضاء نمایند.ارایه دفترچه عضویت و کپی کارت ملی برای نام نویسی ورود به جلسه الزامی است.

 

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه

 

منبع اصلی مطلب : شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه
برچسب ها : شرکت ,جلسه ,هیات ,مدیره ,مجمع ,دارند ,هیات مدیره ,عمومی عادی ,گیری درباره ,مجمع عمومی ,امضاء نمایند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : آگهی دعوت مجمع عمومی عادی یه طور فوق العاده (نوبت اول)


سرخه ,شرکت تولیدی

پیام خیر مقدم از طرف شرکت تولیدی و خدماتی مرغ سرخه

:: پیام خیر مقدم از طرف شرکت تولیدی و خدماتی مرغ سرخه
سرخه ,شرکت تولیدیدکتر حسن روحانی

مقدم پر خیر و برکت فرزند برومند شهر سرخه ، رئیس جمهور محبوب ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی و هیات همراه را به استان سمنان  گرامی میدارد و ضمن آرزوی صحت و سلامت برای ایشان و همراهان امید است با حضور حداکثری مردم خونگرم و قدرشناس شهرمان اسقبال گرم و پرشوری از ایشان به عمل آید .

شرکت تولیدی و خدماتی مرغ سرخه

منبع اصلی مطلب : شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه
برچسب ها : سرخه ,شرکت تولیدی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : پیام خیر مقدم از طرف شرکت تولیدی و خدماتی مرغ سرخه


جمهور ,رئیس ,رئیس جمهور

استقبال از رییس جمهور محبوب ایران دکتر حسن روحانی

:: استقبال از رییس جمهور محبوب ایران دکتر حسن روحانی
جمهور ,رئیس ,رئیس جمهور

آب زنید راه را هین که نگار می رسد

استان سمنان به زودی میزبان فرزند برومند سرخه و شخصیت نامدار جهانی ، رئیس جمهور معزز و محترم جناب آقای دکتر حسن روحانی و هیات همراه خواهد بود.

شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه پیشاپیش مقدم رئیس جمهور گرانمایه و دولتمردان دولت تدبیر و امید را به استان زادگاه خود گرامی می دارد.به یقین این حضور موجب خیر و برکت برای همگان به ویژه برای بخش تعاون خواهد بود. با استفاده از این فرصت از همگان دعوت می شود تا در مراسم استقبال باشکوه از رئیس جمهور عزیز حضور یابند.

دکتر حسن روحانی

منبع اصلی مطلب : شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه
برچسب ها : جمهور ,رئیس ,رئیس جمهور
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : استقبال از رییس جمهور محبوب ایران دکتر حسن روحانی


اقدام نمایند ,تخفیف خرید

محاسبه سود سهام و تخفیف خرید اعضاء سال 1393

:: محاسبه سود سهام و تخفیف خرید اعضاء سال 1393
اقدام نمایند ,تخفیف خرید

با توجه به  آغاز محاسبه سود سهام و تخفیف خرید سال 93 ، اعضاء محترم می توانند با در دست داشتن دفترچه عضویت و تصویر شناسنامه به شرکت مراجعه و نسبت به انجام مراحل بالا و دریافت بن خرید شرکت اقدام نمایند. همچنین مجددا از اعضایی که تاکنون  تصویر کارت ملی و شماره تلفن همراه خود را ارائه نداده اند درخواست می شود نسبت به تکمیل مدارک خود سریعاً اقدام نمایند.

منبع اصلی مطلب : شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه
برچسب ها : اقدام نمایند ,تخفیف خرید
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : محاسبه سود سهام و تخفیف خرید اعضاء سال 1393


شرکت ,جلسه ,هیات ,مدیره ,مجمع ,دارند ,هیات مدیره ,عمومی عادی ,گیری درباره ,مجمع عمومی ,امضاء نمایند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی یه طور فوق العاده (نوبت اول)

:: آگهی دعوت مجمع عمومی عادی یه طور فوق العاده (نوبت اول)
شرکت ,جلسه ,هیات ,مدیره ,مجمع ,دارند ,هیات مدیره ,عمومی عادی ,گیری درباره ,مجمع عمومی ,امضاء نمایند

 

بنام خدا            

       آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول)شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه

نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 95/8/28 در محل مجمع ابوالفضل (ع)  سرخه برگزار و از اعضاء دعوت به عمل می آید در جلسه مزبور حضور بهم رسانیده و یا نماینده خود را معرفی واعزام دارند.(توجه:اعضایی که در نظر دارند نماینده اعزام دارند بایستی حداکثر تا تاریخ 95/08/27 به شرکت مراجعه و وکالتنامه را تکمیل و امضاء نمایند)

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان

2- بررسی عملکرد و صورت های مالی منتهی به  سال های 93 و 94 و تصویب آنها و تصمیم گیری درباره تقسیم سود

3- انتخاب اعضاء هیات مدیره برای مدت 3 سال

 4- انتخاب بازرسان برای مدت یک سال مالی

5-تصمیم گیری درباره ی افزایش سرمایه شرکت

 6- تعیین روزنامه  جهت درج آگهی ها

 7 – بررسی و تصویب آیین نامه حقوق ،پاداش و حق جلسه هیات مدیره

 8–تصمیم گیری درباره فروش بخشی از دارائی های شرکت

 9- تعیین خط مشی آتی شرکت با تصویب برنامه و بودجه سال 95

*توجه* اعضاء داوطلب هیات مدیره و بازرسی باید به شرکت مراجعه و فرم داوطلبی را تکمیل و امضاء نمایند.ارایه دفترچه عضویت و کپی کارت ملی برای نام نویسی ورود به جلسه الزامی است.

 

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه

 

منبع اصلی مطلب : شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه
برچسب ها : شرکت ,جلسه ,هیات ,مدیره ,مجمع ,دارند ,هیات مدیره ,عمومی عادی ,گیری درباره ,مجمع عمومی ,امضاء نمایند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : آگهی دعوت مجمع عمومی عادی یه طور فوق العاده (نوبت اول)


شرکت ,جلسه ,هیات ,مدیره ,گیری ,دارند ,هیات مدیره ,مجمع عمومی ,عمومی عادی ,گیری درباره ,رفاه سرخه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)

:: آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)
شرکت ,جلسه ,هیات ,مدیره ,گیری ,دارند ,هیات مدیره ,مجمع عمومی ,عمومی عادی ,گیری درباره ,رفاه سرخه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه

 

نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت راس ساعت 3بعداز ظهر روز پنجشنبه مورخ 95/9/18 در محل حسینیه شهدا  سرخه برگزار و از اعضاء دعوت به عمل می آید در جلسه مزبور حضور بهم رسانیده و یا نماینده خود را معرفی واعزام دارند.(توجه:اعضایی که در نظر دارند نماینده اعزام دارند بایستی حداکثر تا تاریخ 95/9/17 به شرکت مراجعه و وکالتنامه را تکمیل و امضاء نمایند)

همراه با صرف شام

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرسان.

2- بررسی عملکرد و صورت های مالی منتهی به  سال های 93 و 94 و تصویب آنها و تصمیم گیری درباره تقسیم سود.

3- انتخاب اعضاء هیات مدیره برای مدت 3 سال.

 4- انتخاب بازرسان برای مدت یک سال مالی.

5-تصمیم گیری درباره ی افزایش سرمایه شرکت.

 6- تعیین روزنامه  جهت درج آگهی ها.

 7 – بررسی و تصویب آیین نامه حقوق ،پاداش و حق جلسه هیات مدیره .

 8–تصمیم گیری درباره فروش بخشی از دارائی های شرکت.

 9- تعیین خط مشی آتی شرکت با تصویب برنامه و بودجه سال 95

**ارایه دفترچه عضویت و کارت ملی برای نام نویسی ورود به جلسه الزامی است**

 

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه

 

منبع اصلی مطلب : شرکت تعاونی مصرف رفاه سرخه
برچسب ها : شرکت ,جلسه ,هیات ,مدیره ,گیری ,دارند ,هیات مدیره ,مجمع عمومی ,عمومی عادی ,گیری درباره ,رفاه سرخه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)